HOME | 로그인 | 회원가입
 
 
                   
 
 
   

 
총 게시물 27건, 최근 0 건
   

黃金百萬而不如一敎子

글쓴이 : 대한국인 날짜 : 2009-07-29 (수) 14:20 조회 : 3364


황금 백만냥도 자식 하나 가르침만 못하다.

☞특수문자
hi