HOME | 로그인 | 회원가입
 
 
                   
 
 
   

 
총 게시물 27건, 최근 0 건
   

歲寒然後知松栢之不彫

글쓴이 : 대한국인 날짜 : 2009-07-29 (수) 14:34 조회 : 4180


눈보라가 친 후에 잦가지가 이울지 않음을 안다.

☞특수문자
hi