HOME | 로그인 | 회원가입
 
 
                   
 
 
   

 
총 게시물 27건, 최근 0 건
   

弱肉强食風塵時代

글쓴이 : 대한국인 날짜 : 2009-07-29 (수) 14:38 조회 : 4354


약한 나라가 강한 나라에게 침략당하는 시대.

☞특수문자
hi