HOME | 로그인 | 회원가입
 
 
                   
 
 
   

 
총 게시물 27건, 최근 0 건
   

思君千里...

글쓴이 : 대한국인 날짜 : 2009-07-29 (수) 13:36 조회 : 3357


임생각 천리길에 바라보는 눈이 뚫어질듯하다 이로써 작은 정성을 바치오니 행여 이정을 저버리지 마소서.

☞특수문자
hi