HOME | 로그인 | 회원가입
 
 
                   
 
 
   

 
총 게시물 27건, 최근 0 건
   

一日不讀書口中生荊棘

글쓴이 : 대한국인 날짜 : 2009-07-29 (수) 13:49 조회 : 3691


하루라도 책을 읽지 않으면 입에서 가시가돗는다

☞특수문자
hi