HOME | 로그인 | 회원가입
 
 
                   
 
 
   

 
총 게시물 27건, 최근 0 건
   

見利思義見危授命

글쓴이 : 대한국인 날짜 : 2009-07-29 (수) 14:01 조회 : 3420


이익을 보거든 정의를 생각하고 위태로움을 보거든 목숨을 받쳐라.

☞특수문자
hi